Informacje o Spółdzielni Socjalnej Kto Rano Wstaje – Warszawa


Kucharz gotujący danieW grudniu 2013 przy Ośrodku „Tylko” na ul. Żytniej 1A rozpoczęła działalność Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” założona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska jako spółdzielnia socjalna osób prawnych. Spółdzielnia oferuje zatrudnienie osobom z różnych grup wykluczenia społecznego, są to osoby w kryzysie bezdomności, uzależnione (po terapiach w ośrodkach leczenia uzależnień), z niepełnosprawnościami oraz defaworyzowana młodzież
Na przestrzeni lat siedmiu pracownikom udało się usamodzielnić, otrzymać mieszkanie socjalne od miasta i rozpocząć nowe życie. Nadal jednak pracują w spółdzielni, dzieląc się z innymi swoim doświadczeniem i zapałem do działania.


Misja Przedsiębiorstwa

Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej. Misją naszej spółdzielni jest poprawa sytuacji życiowej osób wykluczonych społecznie poprzez zaangażowanie ich w pracę, zapewnienie odpowiednich szkoleń, stworzenie warunków do wymiany doświadczenia.

 

Jaki jest cel spółdzielni socjalnej?

Główne cele naszego przedsiębiorstwa to:

  • Readaptacja społeczna osób wykluczonych poprzez pracę i szkolenia;
  • Produkcja posiłków w oparciu o wysokiej jakości surowce pochodzące od lokalnych, zaufanych dostawców;
  • Troska o środowisko naturalne realizowana poprzez stosowanie opakowań biodegradowalnych oraz zastawy porcelanowej wielorazowego użytku;
  • Działanie w oparciu o filozofię zero waste;
  • Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Obecnie zatrudniamy 37 pracowników, a 24 spośród nich pochodzi z obszarów wykluczenia społecznego. Pomagamy im w nawiązywaniu relacji międzyludzkich i usamodzielnieniu się.

Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich osób, każdego miesiąca dostarczamy około 13 tysięcy ciepłych posiłków dla podopiecznych warszawskich ośrodków pomocy społecznej oraz noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, a także 600 dietetycznych posiłków dla seniorów. Obecnie we współpracy z innymi podmiotami ekonomii społecznej przygotowujemy i dostarczamy także ciepłe posiłki dla osób w kryzysie uchodźczym.

W naszym zakładzie produkcyjnym wykorzystujemy produkty świeże, wysokiej jakości, które pochodzą od zaufanych lokalnych dostawców. W trosce o środowisko posiłki są pakowane w jednorazowe opakowania biodegradowalne. W „Spółdzielnia Bistro” serwujemy natomiast obiady na zastawie porcelanowej wielokrotnego użytku. Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Nad procesem jej przygotowania czuwa doświadczony dietetyk.

Dzięki temu posiłki są nie tylko smaczne, ale również zdrowe.